Tipărire

Conditii prelucrare date personale(GDPR)

Scris de Super User. Posted in Conditii prelucrare date personale(GDPR)

INFORMARE cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

In baza Regulamentului (UE) 2016/679, ce a fost adoptat de catre Parlamentul si Consiliul European in data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera la circulatie a acestor date, OPERATOR„ BRAMED MEDICAL S.R.L., precum si imputernicitii sai, (persoane fizice si juridice de drept privat sau public), cu care OPERATORUL se afla in relatii contractuale.

SCOPUL

  • prelucrarea este necesara in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale ale OPERATORULUI si al protejarii intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice;
  • prelucrarea se refera la date cu caracter personal care sunt facute publice in mod manifest de catre persoana vizata
  • prelucrarea este necesara din motive de interes public in domeniul sanatatii publice
  • prelucrarea este necesara in scopuri legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala sau sociala a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor de sanatate sau asistenta sociala prelucrarea este necesara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintitica sau istorica ori in scopuri statistice.

TIPURI DE DATE

  • date generale si cu regim special ce permit identificarea, precum si date cu caracter special ce privesc starea de sanatate.

Conform legislatiei mentionate, persoana vizata are dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei sau Autoritatii Nationale de CONSIMYAMANY LIBER EXPRIMAY cu privire la Prelucarea Datelor cu Caracter Personal.

Subsemnatul _______________, avand CNP _______________, declar fara echivoc ca am fost informat in mod clar, fara ambiguitati, asupra specificului, tipului de date si a drepturilor mele conform cerintelor Regulamentului. Astfel, in mod liber, [ ] imi exprim consimtamantul ca datele mele sa fie prelucrate si mentionez ca acest acord este valabil pana va fi expres revocat de catre mine in conditiile legale.